Thứ 203182019

LAST_UPDATE01:40:53 PM

Công khai cơ sở vật chất

 

BÁO CÁO
Thống kê diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo năm học 2012-2013

STT

 Nội dung

 Đơn vị tính

 Tổng số

 I

 Diện tích đất đai Nhà trường quản lý sử dụng  Ha  03

 II

 Số Cơ sở đào tạo  Cơ sở  02

 III

 Diện tích xây dựng  m2  7000

 IV

 Giảng đường/Phòng học    

 1

 Số Phòng học  Phòng  26

 2

 Diện tích  m2 4600

 V

 Diện tích Hội trường m2 1600

VI

Phòng máy tính   Phòng  06

 1

 Diện tích  m2  640

 2

 Số máy tính sử dụng được  Cái  300

 3

 Số máy tính nối mạng ADSL  Cái  300

 VII

 Phòng học Ngoại ngữ    

 1

 Số phòng  Phòng  06

 2

 Diện tích   m2  420

 3

 Số thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng: Tivi - Projector - Cassete  Cái  30

 VIII

 Thư viện    

 1

 Diện tích  m2  200 

 2

 Số đầu sách  Quyển  >450

 IX

 Phòng thí nghiệm    

 1

 Diện tích   m2  2,000

 2

 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng  Triệu  3700

 X

 Xưởng thực tập, thực hành    

 1

 Diện tích  - Bệnh viện ĐKKV Củ Chi
 - Bệnh viện ĐKKV Trảng Bàng
 - Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn
 - Bệnh viện Củ Chi(An Nhơn Tây)

 2

 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng 

 XI

 Ký túc xá thuộc trường quản lý    

 1

 Số Học sinh ở trong ký túc xá  Học sinh  400

 2

 Diện tích  m2  1,500

 3

 Số phòng  Phòng  44

 4

 Diện tích bình quân trên mỗi học sinh  m2/học sinh  6
   

TP.HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Quang Bình