Thứ 203182019

LAST_UPDATE01:40:53 PM

Công khai mức học phí

 

 

  CÔNG KHAI MỨC HỌC PHÍ

(Kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

NGÀNH

HỌC PHÍ/01HK

(VNĐ)

GHI CHÚ

01

Y sỹ

5.500.000

 

02

Dược sỹ trung cấp

5.500.000

 

03

Điều Dưỡng

5.500.000

 

04

Hộ sinh

6.500.000

 

05

Sư phạm mầm non

6.000.000

                     

06

Hướng dẫn du lịch

4.000.000

 

07

Quản trị mạng máy tính

4.000.000

 

08

Thiết kế và Quản trị Web

4.000.000

 

09

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

6.000.000

 

10

Marketing

4.000.000

 

11

Pháp Luật

4.500.000

 

12

Kế toán doanh nghiệp

4.000.000

 

 

 

 

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Quang Bình