Thứ 203182019

LAST_UPDATE01:40:53 PM

Lịch làm việc tuần từ ngày 23/03 - 30/03

 

Thứ B C. Hằng Thọ   Huy              
Hai S  x  x  x              
C  x  x  x              
T  x                  
Ba S  x   x   x              
C  x  x  x              
T  x                  
S  x  x  x              
C  x  x  x              
T  x                  
Năm S  x  x  x              
C  x  x  x              
T  x                  
Sáu S  x  x  x              
C  x   x   x              
T  x                  
Bảy S  x  x  x              
C  x  x               
T  x                  
CN S  x                  
C  x                  
T  x